We organiseren Springtime Connect voor iedereen. Kerkelijk of niet kerkelijk. Van gereformeerd tot evangelisch. Voor jong tot oud, gelovig of zoekend, waar je ook vandaan komt, iedereen is welkom!

Want we geloven dat God’s blijde boodschap van redding en herstel voor jou is. Voor ons, wie we ook zijn.

Dat willen we met Springtime Connect graag vieren. Samen. Met jou/u! Zodat we samen iets mogen uitdelen en ervaren van Gods liefde voor ons.

Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn. Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk.

Bijbel in Gewone Taal (Efeziërs 3:15-20)