Wat komt er kijken bij het organiseren van Springtime Connect?

Een Springtime Connect evenement organiseren.
Een aantal mensen zijn daar al lang van te voren mee bezig.
In de voorbereiding, maken van afspraken, regelen van spreker, band, geluid, stoelen,  kinderprogramma, enz.

En we moeten dus kosten maken.
Voor de huur en het inrichten van de sporthal, het podium, de huur en installatie van de geluidsapparatuur, koffie, programma en werkjes voor de kinderen, enz, enz.

Voor een deel dragen de deelnemende kerken financieel bij en leveren zij vrijwilligers.

Door middel van de collectes en de machtigingsbrief rekenen we op uw financiële steun om dit laagdrempelige interkerkelijke evangelisatie-evenement te kunnen organiseren.cropped-fb_omslag.pngVindt u dat we Springtime Connect elk jaar moeten blijven organiseren, dan kunt u ons financieel –maar ook door uw tijd– steunen.

Als u ons wilt steunen kunt u uw gift overmaken op:

IBAN:    NL21 RABO 030 637 57 29
t.n.v. :    Evangelisatiecommissie Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer
o.v.v.:     Springtime Connect

alvast onze hartelijk dank voor uw steun!